Referenser

BRF Pinnen

Projektering och genomförande av VA-arbeten, ytskikt, rekreationsområden, BAS U och generell koordinering av övriga entreprenörer
 
I detta projekt har Entreprenadteknik projekterat och utfört hela arbetet, innefattande dränering av sex bostadsrättshus med totalt 1.200 meter dränering, nytt dagvattensystem för hela fastigheten och byte av avloppsanläggningar och nya kulvertar mellan huskropparna.  

"Entreprenadteknik har varit den mest drivande entreprenör i alla våra projekt vi haft. Planering av alla delar har skötts mycket bra. Alla boende är nöjda med vår fina miljö."
- Styrelsen, BRF Klöverängen 2

Projektet innefattade även återställning av hela tomten på drygt 30.000 m2. Detta inkluderade bland annat 4.000 m2 gräsmattor, 50 entréer till lägenheter och markstensbeläggningar samt 3.000 m2 asfaltering och etablering av två stora uteplatser.

Vidare har Entreprenadteknik hjälpt föreningen med planering, koordinering och BAS U för övriga entreprenörer såsom altanbyggen, relining, omläggning av tak, byte av värmesystem etc.


Kortedala

Dränering och innergårdsrenovering för bostadsrättsförening. Entreprenadteknik projekterade och utförde arbetet som även omfattade: separation av avlopp och dagvatten samt handikappsanpassning för fastigheten. Projektet fick ett mervärde samt kostnadsbesparing då Entreprenadteknik sökte bygglov för, samt uppförde en bullervall av överskottsmassorna.

Detta var ett roligt projekt då föreningen la stor vikt på sin innergård med spännande utformningar. Bland annat stora stenblock som urholkades för plantering av träd och blommor. En grillplats med sitt- och avställningsytor helt uppfört i stora naturstensblock, dom största blocken vägde ca 10 ton. Vidare uppfördes även naturstensmurar, asfaltering och grönytor. Då det fanns minimalt med fall att utnyttja samt att fastigheten var grundlagd på olika nivåer och delvis pålad var det av stor vikt att finna rätt lösning för hantering av drän och dagvatten. 

     


Innerstaden

Denna entreprenad omfattade två innergårdar som skulle dräneras samt renoveras i Göteborgs innerstad. Utförande samtidigt som alla entréer skulle vara öppna i tillägg till trafik i gatan var en stor utmaning i detta projekt då det var trångt om plats. Detta löste sig med noggrann planering i samarbete med räddningstjänsten. Fri höjd till innergårdarna var bara strax över två meter, arbetet fick utföras med små maskiner. Under projektet visade det sig även att källarväggarna hade stora skador och väggarna totalrenoverades i samband med dräneringen.
Ett vanligt förekommande problem i innerstaden är råttor. Speciella åtgärder utfördes för att förhindra dessa problem i framtiden. I projektet uppfördes även cykelgarage, sophanteringsstation, källartrappor och staket.

Utmanande projekt på strandfastighet i Hovås

Utmaningarna i projektet var i första hand tillgänglighet, logistik samt xxx. Byggherren önskade minimera synliga ingrepp i naturen. Entreprenadteknik löste detta genom att bland annat wiresåga berg samt borra långa hål genom berget för att dra fram rör, ledningar och vägar. Resultatet blev att klipporna kunde bevaras samtidigt som infrastrukturen tillhandahölls. I projektet transporterades ca 4500 ton material, ett krävande arbete där entreprenören fick använda uppfinningsrikedom då ingenting kunde transporteras med konventionella lastbilar. På fastigheten uppfördes ett flertal byggnader och då dessa skulle smälta in i orört urberg, men samtidigt krävde sprängning av ca 4000 ton berg var skonsam sprängning och precision ett ledord i projektet.  

    

Dränering som skyddar din förening från fukt