Markarbeten som lyfter föreningen

Dränering - Innergårdar - Totalentreprenad

Markarbeten som lyfter föreningen

Dränering - Innergårdar - Totalentreprenad

Din partner inom markentreprenad

Låt oss bli din partner inom markentreprenad i Göteborg. Vi har stor kompetens inom markarbeten som dränering, sprängning, projektering, nybyggnation och innergårdsrenovering.

Huvudsakligen är våra byggherrar bostadsrättsföreningar, företag och fastighetsägare, alltid organiserat som en effektiv och trygg totalentreprenad där du bara behöver ha kontakt med oss under arbetets gång.

Hör av dig om du vill ha en kostnadsfri offert på uppdrag inom markentreprenad!

Anlita oss för markarbeten i Göteborg

Vi har flexibiliteten och närvaron hos ett litet företag kombinerat med det stora företagets kapacitet. Detta då vi bland våra anställda har civilingenjörer, geolog och sprängarbetsledare samt erfaren och utbildad personal inom våra olika fackområden. Flera av våra anställda har genom sitt arbetsliv erfarenhet från mindre projekt och upp till miljardkontrakt.

Är du i behov av en kompetent partner inom markentreprenad i Göteborg? Välkommen att kontakta oss redan idag så återkommer vi snarast.

markentreprenad Göteborg

Markentreprenad Göteborg – våra tjänster

  • Totalentreprenad. Här utför vi teknisk planering och projektering och tar hand om hela arbetet från beräkning till slutfört projekt. Vi har dessutom ett brett kontaktnät av kunniga underentreprenörer som samarbetar med oss kontinuerligt. Dessa partners tillför många olika kompetenser, bland annat inom arbetsmiljö, betong, el och stålarbete.
  • Sprängning. Våra anställda har dom högsta behörigheter som finns inom bergsprängning. Vidare tillämpar vi ett flertal metoder för försiktig berglossning såsom spräckning, kilning, sågning och maskinknackning. Vår maskinpark i form av grävmaskiner och borrvagnar har kapaciteten att hantera större sprängnings och massförflyttningsarbeten.
  • Nybyggnation. Vi har alla nödvändiga kompetenser för att utföra markentreprenad vid nybyggen. Vi fäller skog, spränger och bygger upp marken till slutlig nivå, inklusive VA-arbeten och stödmurar.

Dränering

Vi utför många dräneringar och renoveringar av gårdsytor för bostadsrättsföreningar. En dränering handlar inte bara om en torr källarvägg, utan att man ser helheten på tomten och projekterar för allt vatten samt övrigamarkledningar. Rådfrågar ni oss om erat dräneringsarbete får ni hjälp med alla delar som påverkas av ett dräneringsarbete:

Projektering

Vi undersöker hela tomten och ser på ledningsnät för dränering, avlopp, dagvattenledningar och brunnar, takavvattning med mera.

Utförandetid

Hela projektet från uppschaktning till finplanering av tomten delas upp i arbetsmoment i samarbete med er och räddningstjänsten för att säkra ett säkert projekt i alla skeden med så lite påverkan för boende som möjligt.

Landskapsutformning

Här fokuserar vi på era bruksbehov för tomten. Gångvägar/bilvägar, lekplatser, bullervallar, grillplatser, belysning och plantering.

Kostnadsbesparande åtgärder

I flera av våra tidigare projekt har vi sparat mycket pengar för våran beställare genom smarta lösningar. I ett projekt byggde vi en bullervall av överskottsmassor från dräneringen, i ett annat byggde vi en pulkabacke för barnen istället för att köra bort och deponera överskottsmassor. Har bostadsrättsföreningen mycket vegetation i form av buskar och träd, kan dessa omplanteras för att skapa nya trädgårdsytor. En bostadsrättsförening önskade bänkar och stora krukor, detta levererade vi i form av stora fyrkantiga sittblock, samt stora stenblock med borrade hål för plantering. Ett häftigt och miljövänligt inslag på eran gård som även har livslång hållbarhet.

Mer om våra dräneringstjänster kan du läsa här. En annan specialitet är renovering av innergårdar.

Anlitar du oss för en markentreprenad i Göteborg med omnejd kan du alltid vara trygg i att du samarbetar med engagerade entreprenörer med lokal anknytning. Närheten till våra kunder gör att vi snabbt kan vara på plats med bästa tänkbara service.

Vi utför det mesta inom anläggning

Med våra starka resurser, kompetenta personal, pålitliga samarbetspartners och stora maskinpark kan vi utföra de flesta anläggningsarbeten. Våra välutbildade och säkra maskinister kan utföra bland annat dränering av husgrunder och grundarbeten för byggnationer, parkeringsytor och vägbyggen. Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med när det handlar om markentreprenad, så är det bara att kontakta oss. Kunden står alltid i centrum för oss och en fungerande dialog betyder allt.

Miljöarbete

Hållbarhet och miljöarbete är i centrum för oss och går även hand i hand med ekonomin.

  • Vi konstruerar och bygger specialverktyg till våra maskiner för att minimera antalet maskiner på en arbetsplats, detta minskar även maskintransporter.
  • Vi återanvänder och förädlar befintliga jord och stenmassor på plats i samråd med beställaren.
  • Välplanerade transporter för att undvika tomma returer.
  • Vi uppför ofta stödmurar i natursten istället för betong då dessa har en avsevärd längre livslängd och mycket mindre miljöpåverkan.
  • Vi driver även ett sågverk där vi enbart sågar träd som ändå måste fällas. Med materialet från dessa träd bygger vi bänkar och bord, både för inomhus och utomhus bruk. För varje träd vi fäller, planterar vi två nya.
  • Vi har ständigt kurser och utbildningar för vår personal så att samma arbetsstyrka kan utföra flera uppgifter. Detta minskar stillestånd och resor.
  • Genom ständig utveckling i samarbete med våra kunder och samarbetspartners siktar vi på att bli den bästa entreprenören inom markarbeten i Göteborg och västra Sverige.

Vi har alla relevanta kompetenser

När du ska utföra en markentreprenad är det av största vikt att du anlitar ett företag med rätt kompetens. Resultatet ska stå sig under lång tid och då måste det vara utfört på korrekt sätt. Slarv med markarbetet inför exempelvis ett husbygge kan leda till svåra problem med exempelvis fukt och sättningar. Ett svagt utfört grundarbete påverkar alla delar av bygget och kommer garanterat att skapa problem. Är markentreprenaden riktigt utfört från början så kommer din bostadsrättsförening garanterat att spara pengar på lång sikt.

Planering central vid markentreprenad

För att lyckas med en markentreprenad är det viktigt att planeringen är noggrant genomförd och att det finns tydliga styrdokument. Vi är alltid involverade från början i projekteringen och kan guida våra kunder fram till rätt tillvägagångssätt och de mest effektiva lösningarna.

Vi dokumenterar allt när vi utför en markentreprenad. Vi har väl utformade rutiner i ledningssystem och genomför egenkontroller. Alla medarbetare är utbildade inom sina respektive arbetsområden.

Berätta vilken hjälp du önskar med din utemiljö. Vi hjälper dig med tips, råd och referenser från tidigare kunder om så önskas.

Kontakta oss idag för mer information eller offert och låt oss bli din partner inom markentreprenad i Göteborg.

markentreprenad Göteborg

En pålitlig partner inom markentreprenad i Göteborg!