Specialister på finplanering

Dränering - Innergårdar - Totalentreprenad

Specialister på finplanering

Dränering - Innergårdar - Totalentreprenad

Finplanering Göteborg

Dags att ta steget mot en perfekt innergård för er BRF? Innergården spelar en viktig roll för de boende, men det är också en yta som blir styvmoderligt behandlad i många fall. Många BRF:er och fastighetsägare inser inte att de sitter på en outnyttjad potential som kan föra med sig en massa olika fördelar om man tar tillvara på den. 

Vi har lång vana och erfarenhet av att renovera innergårdar och där vi - genom finplanering - kan anlägga unika, skräddarsydda lösningar utifrån de förutsättningar som finns. 

 


Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar alltid med kunden i centrum och skapar en kostnadseffektiv, realistisk lösning där allt från växtlighet till byggnationer - av exempelvis förråd - och övrig anläggning går hand i hand. Vi skapar mervärden där framtidens innergård blir en plats för alla, precis som det ska vara. 

finplanering göteborg

Finplanering vid nybyggnation

Ser man till finplanering så handlar det ofta om att skapa en miljö för framtiden. Har du byggt exempelvis ett nytt hus - eller om er BRF genomfört en omfattande dränering eller ett annat typ av markarbete - så blir finplanering ett startskott för hur framtiden ska se ut. 

Vi arbetar med att skapa en välkomnande miljö där allt från gräsmattor, rabatter, buskar och annan vegetation finns med i beräkningen - liksom exempelvis asfaltering, murar och stensättning. Ur en estetisk synvinkel blir finplanering en avgörande faktor. Många tänker funktion i första hand, men vi ser till att kombinera detta med en estetisk finess som gör att beställaren både får en tilltalande miljö - och en funktionell sådan.

 Vi har lång vana av finplanering både vid större och mindre projekt och kan bistå med vår expertis både hos privatpersoner, företag, BRF:er och fastighetsägare. Vi arbetar också nära dig som beställare. Du är med på resan och vi arbetar alltid med dina önskemål, krav och visioner som grund. 

Finplanering - vi skapar hållbara lösningar

Målet med finplanering är även att skapa hållbara lösningar. En trädgård eller en innergård ska vara vacker - och vackrare! - om 20-30 år. Det handlar om att göra rätt redan från början. Genom att göra kloka materialval, genom att välja rätt typ av växter och genom att göra ett gediget arbete så skapas hållbara lösningar. En finplanering är den avgörande faktorn i hur pass hållbar en trädgård eller en innergård blir.

Genom att göra rätt val från början så undslipper man en massa onödigt arbete och korrigeringar i framtiden. Att anlita oss för finplanering blir, genom detta, en riktigt bra investering. 

Markentreprenad Göteborg Finplanering

Erfarna proffs inom finplanering