Dränering BRF

Dränering BRF

En välgjord dränering är en god investering för framtiden för en bostadsrättsförening.

Låt oss utföra dränering i din BRF och undvik framtida problem med fukt och andra skador. Vi är erfarna inom dränering och andra markarbeten och kan garantera att arbetet blir utfört på ett professionellt sätt.

Är din BRF behov av dränering? Välkommen att kontakta oss!

dränering markentreprenad göteborg

Proffs på dränering och markarbeten

Vi är ett ungt och ambitiöst familjeföretag med bas i Göteborg och har stor erfarenhet av markarbeten av de flesta slag. Dränering, sprängning och nybyggnation med mera. Vi utför alla våra projekt inom en smidig totalentreprenad där ni bara behöver ha kontakt med oss. Vi har utbildade och erfarna medarbetare och en stärk maskinpark som klarar stora och små jobb. Vi kan kombinera det lilla företagets smidighet och närhet med den större entreprenörens kunnighet att utföra stora och komplicerade arbeten.

Oavsett vilken typ av husgrund det handlar om är det viktigt att man har en fungerande dränering, inte minst är detta viktigt i en BRF med det stora ansvar man har för alla boende där. Dräneringen måste dessutom alltid utformas efter befintliga markförhållanden och de specifika egenskaper som husgrunden har. En välgjord dränering och isolering av källaren minskar uppvärmningskostnader samt tillför nya användningsområden för källaren.

Risk för fuktskador

Utan ordentlig dränering uppstår risk för att grunden vittrar sönder eller att det blir översvämning i källaren. I värsta fall kan dålig dränering även leda till mögel i de delar av huset som ligger ovanför markytan.

Har du problem med dålig dränering i din bostadsrättsförening? Vänta inte – kontakta oss direkt innan problemen växer sig större. Vi kan vidta de åtgärder som behövs för att lösa problemen och i långa loppet spara din BRF avsevärda summor.

Dränering BRF – så fungerar det

I marken som omger en fastighet vatten och markfukt som påverkar husgrunden. Vid dränering lägger vi ned dräneringsrör som leder bort vattnet från grunden samt isolerarar väggen för att flytta daggpunkten från insidan till utsidan av källarväggen.

Med en korrekt genomförd dränering har du tagit ett stort steg mot fastighetens långsiktiga välmående.

När är det dags för dränering?

Det finns många sätt att avgöra om eran fastighet behöver dräneras. Det bästa är att känna efter hur fastigheten mår. Är det kallt och rått i källaren, är det problem med brunnar eller avlopp i och utanför huset? Torkar tvätten dåligt, finns det mögel, svamp eller andra synliga problem? Så fall kan det vara dags för en dränering. Låt oss utföra en kostnadsfri inspektion så kan vi avgöra om det är dags.

Ett arbete som kräver stor kompetens

Fukt, vatten och avloppshantering för en fastighet innefattar flera parametrar än bara dränering, därför är det viktigt att en ordentlig projektering utförs av kompetent personal innan arbetena påbörjas. Faktorer som spelar in är till exempel 

  • recipientens beliggenhet för dränering och dagvatten,
  • dagvattenhantering i omgivande mark samt från hus, 
  • ventilation och användningsområden för källaren, 
  • ytskikt och maklutningar 

I dag har kommunerna ofta nya krav på hantering av dag- och dräneringsvatten, såsom separation av avlopp och dagvatten och fördröjning av dagvatten vid skyfall

Dränering är ett krävande och omfattande arbete, inte minst om det handlar om en bostadsrättsförening. Arbetet bör göras fackmannamässigt av en erfaren och kunnig entreprenör.

Vi har kapacitet att utföra en dränering i din BRF. Kontakta oss redan idag för offert eller vidare information.

Dränering som skyddar din förening från fukt